Idag finns det många människor som anlitar städning privat. Detta kan ha många anledningar. Här kan det vara att det finns ett psykiskt eller fysiskt hinder som gör att städning på egen hand är omöjlig. Det kan också vara av den anledningen att de har blivit äldre och helt enkelt anser sig inte orka med sin egen städning längre, men fortfarande vill ha det snyggt och rent omkring sig. Sedan finns det alla de som helt enkelt har råd och inte vill utföra sin städning på egen hand.

Alla dessa som anlitar en städfirma som är registrerad och betalar skatt samt moms, kommer att vara de som får göra ett avdrag. Här handlar det då om något som kallas för ett RUT-avdrag. Detta är ett avdrag som gentemot den skatt som betalas kan göras med 50 procent av beloppet som ska betalas upp till ett visst belopp. Detta gör att städbranschen expanderat och företagen som säljer dessa tjänster fått en större kundkrets. Helt enkelt är det billigt att anlita städtjänster privat.

Author