Att städa hemma är nog de allra flesta vana vid. Men att städa en allmän plats är något helt annat. Det tar tid att städa, och samtidigt måste det ske noggrant. Som städare måste man också se till att man inte är i vägen för kunder, elever eller liknande. Mycket av städningen sker därför när skolor, restauranger, kontor med mera har stängt för dagen. Men hur går städningen på en allmän eller offentlig plats, eller i en större lokal egentligen till?

Städning i skolor

När det gäller städning i skolor finns det en hel del saker att tänka på. Det finns till exempel en hel del regler för hur noggrann städningen ska vara. Det är inte alltid helt lätt att städa i en skola. Det är många stolar, bord, trappor och ytor som ska torkas och städas kring. Ofta försöker lärarna underlätta genom att be eleverna sätta upp stolarna på borden, men det kan glömmas bort. Ibland är det också så att någon råkat använda sig av fel penna på en

whiteboard tavla och det kan behövas en del rengöringsmedel för att få bort det. De vanliga tavelsuddarna räcker helt enkelt inte till.

Parfymerade produkter

Hemma använder man ofta parfymerade produkter när man städar. Man vill helt enkelt att det ska lukta gott och rent. När det gäller städning på platser där det vistas en hel del människor kan man dock inte städa på samma sätt. Där ska det ofta användas parfymfria produkter. Det är helt enkelt för att det förekommer en hel del allergi och överkänslighet mot parfymer i samhället. När det gäller skolor, kommunkontor och annat måste alla kunna vistas där.

Städa i matsalar, restauranger och caféer

När det ska städas på ställen där man äter eller lagar mat är det extra viktigt med hygienen. Där man äter räcker det inte med att städa en gång om dagen utan man kan behöva torka av bord och golv flera gånger varje dag. När det gäller restauranger är det ofta serveringspersonalen som torkar av borden när de dukar av och sedan finns det speciell städpersonal som tar hand om golv och liknande. Även här gäller det att vara lite försiktig med vilka rengöringsmedel som används. Ytorna ska bli rena men om en person lägger till exempel ett bröd på bordet och äter av det innan rengöringsmedlet har torkat helt får personen inte bli skadad.

Städning av en entré

När en person kommer till en byggnad är det entrén denne först ser. Det är därför viktigt att man ser till att den är ren. Golv, fönster och liknande ska vara rena och finns det soptunnor där måste de vara tömda. Det finns med andra ord en hel del att tänka på när man ska städa.

Author